naslov-2017-sm

Slovenija 2017

01

Organizatorji

logos1

logos2

Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije
Katedri za družinsko medicino univerz Ljubljana in Maribor
OZG – Zdravstveni dom Bled

pod pokroviteljstvom

EVROPSKE AKADEMIJE UČITELJEV V DRUŽINSKI MEDICINI

02

Odbori

Vodje tečaja

Valerie Wass
UK

Yonah Yaphe
Portugal

Alexandre Gouveia
Switzerland

Alan Shirley
UK

Zalika Klemenc Ketiš
Slovenia

Mateja Bulc
Slovenia

Vesna Homar
Slovenia

Družabni program

Nena Kopčavar Guček
Slovenia

Organizacijski odbor

Vesna Pekarović Džakulin
Slovenia

Nena Kopčavar Guček
Slovenia

Leopold Zonik
Slovenia

03

Cilji

Ciljna publika

Učitelji in mentorji študentov in specializantov v družinski medicini, tako izkušeni kot začetniki

Ob koncu tečaja naj bi slušatelji:

Ob koncu tečaja bo udeleženec znal pripraviti modul o spopadanju z negotovostjo pri diagnostičnih postopkih v družinski medicine.

 • Znal bo ugotoviti in opredeliti tipe diagnostične negotovosti v družinski medicine.
 • Spoznal bo različne načine za spopadanje z negotovostjo v diagnostiki.
 • Prepoznal bo korist in morebitno škodo postopkov in stremel k z dokazi podprtim postopkom.
 • Zavedal se bo, da ima diagnostika lahko korist, lahko pa tudi škoduje, in prepoznal diagnostične postopke, ki jih bolnik ne potrebuje.
 • Znal bo bolniku razložiti dobrobiti in škodljivosti preiskav.
 • Pri delu se bo zavedal, da se negotovosti ne da ogniti in s naučil s tem živeti in delati.

potek-korak-1

Potek tečaja:

je že leta enak in uspešen. Zjutraj začenjamo s plenarnim delom, s predavanjem enega od direktorjev tečaja, na temo tokratne učne delavnice. Sledi delo v delovnih skupinah, v katerih imajo udeleženci možnost podrobneje in predvsem aktivno raziskati in obdelati strokovno temo dneva.

Najbolj priljubljen del tečaja je delo na terenu, hišni obiski pri bolnikih Zdravstvenega doma Bled.

Vsaka delovna skupina pripravi učni model za učenje teme tečaja, ki ga udeleženci lahko uporabijo pri svojem pedagoškem delu v domovini.

Zadnji dan tečaja sestavljajo poročila udeležencev o poučevanju in raziskovanju v družinski medicine v njihovi državi, sledi pa predstavitev izdelkov delovnih skupin vsem udeležencem tečaja.

potek-korak-2

Osnovni cilj medicine, ki je najti najboljšo razlago za bolnikove težave, je postaviti pravo diagnozo.

Družinska medicina se od kliničnih specialnosti razlikuje, ker se oslanja predvsem na bolnikove navedbe, njegovo ožje in širše okolje, na bolnikovo aktivno sodelovanje v diagnostiki in zdravljenju in na dolgoletno povezanost med bolnikom in zdravnikom, ker uporablja manj tehnološko zahtevnih preiskav, prevalenca zelo resnih bolezni je manjša, negotovost pa pogostejša.
Zato mora družinski zdravnik imeti veliko tolerance do negotovosti in poznati strategije za boj z negotovostjo. Temu je namenjen letošnji tečaj.

04

Program

EURACT Bled

Otvoritev 26. učne delavnice Bled Course

EURACT Bled

Predstavitev udeležencev

Val Wass

Vabljeno predavanje
Values Based Health Care- selecting and assessing for generalist practice, be able to apply a values based approach to the selection and trainin
Delo v skupinah

Yonah Yaphe

Vabljeno predavanje
Making diagnoses in an uncertain world: The role of the family doctor
Delo v skupinah
Hišni obiski na terenu
ZD BLED

Alexandre Govea

Vabljeno predavanje
Facing uncertainty in a collaborative setting: the role of primary care teams
Delo v skupinah

Alan Shirley

Vabljeno predavanje
How can we find the Goldilocks Zone? Not over or under but “just right” diagnosis
Delo v skupinah

Igor Švab

Joker
Poročilo delovnih skupin, predstavitev modulov

10 minutne predstavitve

Novosti v poučevanju družinske medicine
Ocena delavnice
Zaključek

Dodatni programi

med tečajem
icon-bc-1trekking
icon-bc-2plesne vaje
icon-bc-3ogled Bleda in zanimivosti
icon-bc-4ogled pridelka EURACTove trte
icon-bc-5slavnostna večerja
icon-bc-6in še nekaj novih presenečenj

Hišni hišni obiski omogočajo spoznavanje lokalnih zdravnikov in njihovih bolnikov v Zdravstvenem domu Bled.

05

Urnik

Ura Program Vodja Pripomba
13.30 – 14.00 Prihod in registracija Vesna Homar, Vesna Pekarović Džakulin
14.00 – 14.10 Otvoritev Zalika Klemenc Ketiš Plenarno
14.10 – 14.45 Predstavitev udeležencev Mateja Bulc Plenarno
14.45 – 15.30 Values Based Health Care-selecting and assessing for generalist practice Val Wass Vabljeno predavanje
Plenarno
15.30 -15.45 Razprava John Yaphe Plenarno
15.45 – 16.00 Odmor
16.00 – 17.00 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
17.00 – 17.30 Srečanje direktorjev tečaja
17.30 – 19.00 Družabni dogodek Polde Zonik, Nena Kopčavar Guček
Ura Program Vodja Pripomba
8.45 – 9.00 Ogrevanje Vesna Pekarović Džakulin Plenarno
9.00 – 9.45 Making diagnoses in an uncertain world: The role of the family doctor John Yaphe Vabljeno predavanje
9.45 – 10.00 Razprava Alexandre Gouveia Plenarno
10.00 – 11.00 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
13.00 – 14.30 Kosilo
14.30 – 17.00 Delo na terenu- hišni obiski Vodje skupin Teren
17.00 – 18.00 Sprejem, pregled pridelka, kulturni program Polde Zonik, Nena Kopčavar Guček ZD Bled
18.00 – 20.00 Poročanje o hišnih obiskih Yonah Yaphe Poročanje
Ura Program Vodja Pripomba
8.45 – 9.00 Ogrevanje Vesna Pekarović Džakulin
9.00 – 9.45 Facing uncertainty in a collaborative setting: the role of primary care teams Alexandre Gouveia Vabljeno predavanje
Plenarno
9.45 – 10.00 Razprava Alan Shirley Plenarno
10.00 – 11.00 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
13.00-14.30 Kosilo
14.30 – 15.00 Joker Igor Švab Plenarno
15.00 – 16.30 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
16.30 – 17.00 Odmor
17.00-18.00 Srečanje direktorjev tečaja
19.00 – 20.00 Družabni dogodek Nena Kopčavar Guček
Ura Program Vodja Pripomba
8.45 – 9.00 Ogrevanje Vesna Pekarović Džakulin Plenarno
9.00 – 9.30 How can we find the Goldilocks Zone? Not over or under but “just right” diagnosis Alan Shirley Vabljeno predavanje
Plenarno
9.30 – 10.00 Razprava Val Wass Plenarno
10.00 – 11.00 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.00 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
13.00 – 14.30 Kosilo
14.30- 17.30 Delo v skupinah Vodje skupin Delo v skupinah
20 .00 – 22.00 Gala sprejem
Ura Program Vodja Pripomba
9.00  – 11.00 Predstavitev izdelkov skupin Val Wass Plenarno
11.00 – 12.00 Novosti v učenju DM Mateja Bulc Plenarno
12.00 – 12.30 Ocena tečaja Mateja Bulc Plenarno
12.30-13.00 Zaključek Mateja Bulc Plenarno
13.00- 13.30 Kava, čaj,  prigrizek
13.30 Odhod
13.30-15.00 Srečanje direktorjev tečaja

06

Registracija

in splošne informacije

Prijavnica za tečaj

Prijava na tečaj do 10. 8. 2017 elektronsko ali s prijavnico na naslov:

Ga. Lea Vilman,
Medicinska fakulteta,
Katedra za družinsko medicino,
Poljanski nasip 58, p.p. 2218,
1104 Ljubljana,
 • kdrmed@mf.uni-lj.si
 • 01-43-86-915
 • 01-43-86-910

Rezervacija sobe

Tečaj poteka v hotelu Jelovica na Bledu, Slovenija.
Prijavite se čimprej, direktno na naslov:

Hotel Jelovica Bled, d.o.o.
Cesta svobode 8,
4260 Bled – Slovenija.
 • jelovica@hotel-jelovica.si.
 • +386 (0) 4 5796 000
 • 386 (0) 4 5741 550

mozaik

logo-ministrstvo

logo-ess